ONS is niet links of rechts;
ONS is er voor alle inwoners van Nissewaard.
 
 

Verkiezingsprogramma 2022

ONS is niet links of rechts; ONS is er voor alle inwoners van Nissewaard. Al 28 jaar zetten wij ons in voor de gemeente en haar inwoners. ONS doet dit door naar de inwoners te luisteren, voor hun belangen op te komen en door verantwoordelijkheid te nemen in het bestuur van de gemeente. Hierdoor krijgen wij als ONS juist die zaken voor elkaar die inwoners belangrijk vinden. Vandaar dat ONS meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022!

ONS zit niet in het gemeentebestuur voor het ‘politieke spel’. Als partij zoeken we pragmatische oplossingen voor zaken die de inwoners bezighouden. Daarbij hoort luisteren naar de inwoners, maar ook uitleggen als zaken niet haalbaar zijn. Het maken van keuzes hoort ook bij het besturen van een gemeente, het gaat tenslotte om alle inwoners. ONS is een stabiele partij met een duidelijke visie op de ontwikkeling van Nissewaard. Door een gedegen financieel beleid is de gemeente Nissewaard een gemeente die er financieel goed voorstaat zonder dat de gemeentelijke lasten voor de inwoners reëel zijn gestegen. De woonlasten in Nissewaard liggen ruim onder het landelijk
gemiddelde.

ONS heeft met de campagne “Schrijf met ONS mee” de inwoners mee laten schrijven aan het voorliggende verkiezingsprogramma. Daarnaast zijn er vele gesprekken gevoerd met bewoners, vertegenwoordigers van organisaties en bestuurders van verenigingen. Deze gesprekken, waarin wensen en mogelijkheden voor nu en in de toekomst aan de orde kwamen, hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het verkiezingsprogramma. Bewoners hebben behoefte aan een
gesprekspartner die hen serieus neemt, als het gaat om hun directe leefomgeving. Het doet ons plezier te constateren dat veel van deze wensen en behoeften in lijn liggen met waar ONS voor staat en gaat èn waar ONS al jarenlang invulling aan geeft. Kijkend naar de afgelopen periode en helaas ook vandaag de dag kunnen we niet om Corona heen.

Corona heeft iedere inwoner van onze gemeente geraakt, persoonlijk of in de naaste omgeving. Maar ook ondernemers en verenigingen zijn getroffen. ONS is groot voorstander van een actieve ondersteuning vanuit de gemeente. Corona zorgt helaas ook voor verdeeldheid. Wij pleiten ervoor om naast elkaar te blijven staan, naar elkaar te luisteren en de onderlinge verdeeldheid niet groter te maken. Uiteraard hopen we net als iedereen dat we zo snel als mogelijk uit deze crisis komen en in goede gezondheid optimaal van ons leven en onze mooie gemeente kunnen genieten. Laat uw stem niet verloren gaan. Geef op 16 maart uw stem aan ONS. Mogen wij op u rekenen? Dan kunt u op ons rekenen!

IS ONS HET VERTROUWEN VAN DE KIEZER WAARD GEWEEST?

Zoals u van ons gewend bent wil ONS Nissewaard met u de balans opmaken van de afgelopen jaren. Samen met onze coalitiepartners is onder andere het volgende bereikt:

Wilt u in contact komen met ONS? Een bezoek bij u thuis of wilt u een keer uw verhaal bij ONS kwijt?

Copyright © 2022 ONS Nissewaard