Programma 2022 - 2026

ONS is niet links of rechts; ONS is er voor alle inwoners van Nissewaard. Al 28 jaar zetten wij ons in voor de gemeente en haar inwoners. ONS doet dit door naar de inwoners te luisteren, voor hun belangen op te komen en door verantwoordelijkheid te nemen in het bestuur van de gemeente. Hierdoor krijgen wij als ONS juist die zaken voor elkaar die inwoners belangrijk vinden. 

Pragmatische oplossingen

ONS zit niet in het gemeentebestuur voor het ‘politieke spel’. Als partij zoeken we pragmatische oplossingen voor zaken die de inwoners bezighouden. Daarbij hoort luisteren naar de inwoners, maar ook uitleggen als zaken niet haalbaar zijn. Het maken van keuzes hoort ook bij het besturen van een gemeente, het gaat tenslotte om alle inwoners. ONS is een stabiele partij met een duidelijke visie op de ontwikkeling van Nissewaard. Door een gedegen financieel beleid is de gemeente Nissewaard een gemeente die er financieel goed voorstaat zonder dat de gemeentelijke lasten voor de inwoners reëel zijn gestegen. De woonlasten in Nissewaard liggen ruim onder het landelijk gemiddelde.

ONS is zichtbaar en altijd dichtbij.

Bewoners hebben behoefte aan een gesprekspartner die hen serieus neemt als het gaat om hun directe leefomgeving. Thuis, op het stadhuis, bij de vereniging of gewoon op straat, de wethouders en raadsleden van ONS gaan graag met je in gesprek! Tijdens de campagne “Schrijf met ONS mee” schreven inwoners mee aan het verkiezingsprogramma. Daarnaast zijn er vele gesprekken gevoerd met bewoners, vertegenwoordigers van organisaties en bestuurders van verenigingen. Deze gesprekken, waarin wensen en mogelijkheden voor nu en in de toekomst aan de orde kwamen, hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het verkiezingsprogramma. Het doet ons plezier te constateren dat veel van deze wensen en behoeften in lijn liggen met waar ONS voor staat en gaat èn waar ONS al jarenlang invulling aan geeft.

Wilt u in contact komen met ONS? Een bezoek bij u thuis of wilt u een keer uw verhaal bij ONS kwijt?

Copyright © 2022 ONS Nissewaard