STANDPUNTEN

ONS heeft een aantal kernwaarden voor een prettige, veilige, schone en zorgzame gemeente waar inwoners willen wonen en kinderen veilig en fijn op kunnen groeien. Voor de komende verkiezingen heeft ONS de volgende speerpunten:

1. WOONLASTEN VOOR INWONERS STIJGEN NIET

Voor ONS Nissewaard is dit een speerpunt en een verkiezingsbelofte die we al meer dan 25 jaar waarmaken!

2. UW BUURT IS SCHOON, HEEL en VEILIG

ONS gaat voor extra geld voor groenonderhoud, onkruid, bruggen, speeltuinen en bestrating. De Hoek, Waterland en de Akkers verdienen een extra kwaliteitsimpuls. Dat is onze belofte!

3. ZORG VOOR OUDEREN!

Aanpak van de WMO wachtlijsten, voorkomen van vereenzaming, adequate voorzieningen en woningen die aansluiten bij de behoeften van ouderen, dat is ouderenzorg voor ONS!

4. ONDERSTEUNEN VAN VERENIGINGEN

Sportclubs, wijk- en dorpsverenigingen, culturele initiatieven vormen het cement van de samenleving en moeten waar mogelijk (financieel) worden ondersteund.

5. HARDE AANPAK OVERLAST EN STRAATCRIMINALITEIT!

ONS pleit voor een lik-op-stuk beleid, aanpak verkeersaso’s en jeugdcriminaliteit, uitbreiding cameratoezicht en ondersteuning van onze buurtpreventielopers, veiligheid voor alles!

6. BETERE BEREIKBAARHEID

Den Haag, kom nu eens echt over “de Brug”! ONS blijft lobbyen voor een betere ontsluiting en onze veiligheid. Daarnaast inzet op veiligheid rondom scholen en aanpak sluipverkeer.

7. INVESTEREN IN GROEN EN DUURZAAMHEID

Meer investeren in het Bernissegebied. Daarnaast verenigingen en particulieren helpen te verduurzamen middels zonnepanelen, elektrische oplaadpunten en energieneutrale woningen.

8. KANSEN VOOR JONGEREN

Extra woningen voor starters en jongeren, een startersfabriek, betere onderwijshuisvesting en een zorg- of techniekcampus. Maar ook een pop-podium en nog meer evenementen. Dat is waar ONS voor staat.

9. VOOR IEDEREEN DE ZORG DIE NODIG IS

Maximale inzet op jeugdzorg voor een kansrijke toekomst. Chronisch zieken en inwoners met een beperking kunnen rekenen op zorg die nodig is. ONS heeft oog voor mantelzorgers.

10. ECONOMIE EN ONDERWIJS

MBO en HBO-onderwijs dat aansluit bij de arbeidsmarkt, een ondernemersloket, lokaal inkopen, uitbreiden van bedrijventerreinen en creëren van extra werkgelegenheid. ONS stroopt samen met
ondernemers de mouwen op!

Wilt u in contact komen met ONS? Een bezoek bij u thuis of wilt u een keer uw verhaal bij ONS kwijt?

Copyright © 2022 ONS Nissewaard